Финансовая отчетность
Қаржы есептілігі

«ҚИҚ» АҚ Қордың қаржылық нәтижелеріне мүдделі барлық тұлғалар үшін өзінің қаржылық айқындылығының жоғары деңгейін үнемі ұстайды. Қор есептілігін Халықаралық стандарттар бойынша жасайды. Жылдық қаржы есептілігі Қордың веб-сайтының беттерінде үнемі көрсетіліп отырады.

Қордың акционеріне ("Бәйтерек" ҰБХ" АҚ) дивидендтерді төлеуге бекітілген мөлшері туралы ақпарат:

  • 2020 жылдың қорытындысы бойынша Қор Акционеріне дивидендтер төленген жоқ;
  • 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қор Акционеріне дивидендтер төленген жоқ;
  • "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Жалғыз акционерінің 29.05.2019 ж. №29/19 шешіміне сәйкес 26.08.2019 ж. 2018 жылдың қорытындысы бойынша 337 202 022.56 теңге сомасында дивидендтер төлемі жүзеге асырылды;
  • 2017 жылдың қорытындысы бойынша Қор Акционеріне дивидендтер төленген жоқ;
  • "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Жалғыз акционерінің 24.05.2017 ж. №22/17 шешіміне сәйкес 28.08.2017 ж. 2016 жылдың қорытындысы бойынша 215 334 728,68 теңге сомасында дивидендтер төлемі жүзеге асырылды;
  • 2015 жылдың қорытындысы бойынша Қор Акционеріне дивидендтер төленген жоқ.

Қордың жарияланған акцияларының саны туралы ақпарат:

  • 28.12.2018 қордың орналастырылған акцияларының саны 40 912 дананы құрайды.
  • 01.01.2017 ж. жағдай бойынша Қордың жарияланған акцияларының саны 41 100 дананы құрады;
  • 01.01.2016 ж. жағдай бойынша Қордың орналастырылған акцияларының саны 38 912 дананы құрады.