Тізімі құжаттар үлгілері мен

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шеңберінде жасалатын шарттарды қоспағанда, «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-мен шарттар, келісімдер, ниеттер туралы хаттамалар жасау үшін қажетті құжаттар
 тізбесі

  1. Ниет туралы шарттар, келісімдер, хаттамалар жасау туралы өтініш-хат;
  2. Құрылтай құжаттары (барлық өзгерістері және толықтырулары бар жарғы, құрылтай шарты);
  3. Әділет органдарында мемлекеттік тіркеу туралы анықтама/куәлік;
  4. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік;
  5. Уәкілетті органдардың бірінші басшыны сайлау туралы шешімі/тағайындау туралы бұйрығы;
  6. Қызметті жүзеге асыру үшін лицензия немесе рұқсаттардың, хабарламалардың басқа да түрлері (бар болса);
  7. Шарттар, келісімдер, ниет туралы хаттамалар жасау үшін қажетті өзге де қосымша құжаттар (құрылтайшының, атқарушы орган басшысының жеке куәлігі, салым енгізген құрылтайшының деректерін, сондай – ақ төлем мақсатын көрсете отырып, заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыруды растайтын құжаттар-жарғылық капиталға салым (атқарушы органның қолымен және заңды тұлғаның мөрімен расталған көшірме).

Ескертпе: көрсетілген құжаттар белгіленген тәртіппен нотариалды куәландырылған болуы тиіс.

Перечень документов для заключения Соглашения