Қордың даму стратегиясы

2014 жылғы 14 қараша айында «ҚИҚ» АҚ Директорлар кеңесі  «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2014-2023 жылдарға Даму стратегиясын  бекітті. Стресті активтерді басқару жөніндегі ұйым ретінде Қор жұмысының таяу 10 жылға жаңа миссиясын, көрінісін, стратегиялық бағыттарын, мақсаттары мен міндеттерін белгілейтін түбегейлі жаңа Даму стратегиясы әзірленді. Негізгі стратегиялық бағыттары:

  • Активтерді қайта құрылымдау
  • Шағымдық-арыздық жұмысты жүргізу
  • Стресті активтерді басқару
  • Консалтинг қызметі