Қаржы есептілігі

«ҚИҚ» АҚ Қордың қаржылық нәтижелеріне мүдделі барлық тұлғалар үшін өзінің қаржылық айқындылығының жоғары деңгейін үнемі ұстайды. Қор есептілігін Халықаралық стандарттар бойынша жасайды. Жылдық қаржы есептілігі Қордың веб-сайтының беттерінде үнемі көрсетіліп отырады.

  • Қор Акционеріне («Бәйтерек» ҰБХ» АҚтөлеуге бекітілген дивидендтердің мөлшері туралы ақпарат:

– «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жалғыз акционерінің 24.05.2017ж.  № 22/17 шешіміне сәйкес  28.08.2017ж. 2016 жылдың қорытындысы бойынша  215 334 728,68 теңгемөлшерінде дивидендтер төлем жүргізілді;

– 2015 жылдың қорытындысы бойынша Қордың Акционеріне дивидендтер төленбеді.

– 01.01.2017 жжағдай бойынша Қордың жарияланған акцияларының саны 41 100 дананы құрады;

–  01.01.2016 жжағдай бойынша Қордың орналастырылған акцияларының саны 38 912 дананы құрады.